Frostvakt vattenledning

Vattenledningen mellan brunnen och huset ligger ganska ytligt på grund av berg. Sommaren 2013 grävde upp runt ledningen och isolerade den och brunnshuset med frigolit. I samband med detta monterade vi även flera temperaturgivare som sedan anslöts till en liten dator (en Arduino). Datorn fungerar som frostvakt och kopplar in värmekabeln om det går under 2° vid någon av mätpunkterna. Den skickar också data till en Thingspeak vilket vi använder för att utvärdera hur bra det fungerar. Nedan kan du se grafer över aktuella temperaturer.

Jag skrev en artikel om systemet i Datormagazin nr 5 2014, där du kan läsa om hur det fungerar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.