Växthuset är nästan klart

El och vattenledningar till växthus

Nedgrävda slangar för el och vatten till växthuset. De ligger inte frostfritt, så vi kommer bara att ha sommarvatten i växthuset.

El och vatten till växthus

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.