Växthuset är nästan klart

Vätxthusdränering

Här har vi börjat fylla sockeln med makadam. Vi har laft en slinga med dräneringslang på insidan för att dränerat ut överskottsvatten från insidan.

Växthus dränering

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.