Växthuset är nästan klart

Växthus isolering

Golvet är isolerat med isodrän, det är frigolitskivor som släpper igen vatten. Isoleringen ligger alltså ovanpå dräneringen. Sen ligger det ytterligare ett lager makadam och stenflis ovanpå.

Växthus isolering

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.