Växthuset är nästan klart

Dränering

Vi har lagt en yttre dränering runt sockeln, den ligegr egentligen lite högt. Men tanken är att minska flödet nära sockeln. Brunnen är koplad till dräneringen och de gula slangarna är för el och vatten.

Dränering

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.