Växthuset är nästan klart

Sockeln klar

Sockeln är klar. Dags att resa stommen. Till vänster syns rören för el och vatten.

Sockeln är klar. Dags att resa stommen. Till vänster syns rören för el och vatten.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.