Växthuset är nästan klart

Underarbete

Som alltid är det underarbetet som tar längst tid, men om man är noga med att få grusytan i våg så blir det lättare att få resten plant.

Underarbete

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.